Formulieren en verklaringen – Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen – LOTTUM
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen
Pastoor Kerboschlaan 2-F 5973 NV
LOTTUM

Formulieren en verklaringen

Formulieren en verklaringen

Hier vind u informatie over hoe uw wensen rondom uw levenseinde kenbaar gemaakt kunnen worden bij de huisarts. Heeft u een wilsverklaring opgesteld, dan kunt u ook een afspraak met uw huisarts maken om uw wensen rondom uw levenseinde te bespreken. Zo weet uw huisarts wat u wil en weet u wat uw huisarts wil en kan.

Algemene informatie
• Brochure-Spreek-op-tijd-over-uw-levenseinde
• Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek
• Thuisarts: ik wil NIET gereanimeerd worden

 

 

Wilsverklaringen
– Niet reanimeren verklaring
– Behandelverbod
– Euthanasie verklaring
Machtiging – volmacht voor een vertegenwoordiger

 

 

Medische verklaringen

Waarom uw huisarts geen “medische verklaring” afgeeft

Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (en dus niet de “eigen” dokter). Zo’n arts kan een beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandeld arts(-en).

De KNMG heeft een verklaring opgesteld over het niet afgeven van een medische verklaring door uw huisarts. Je kunt dit zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ hier downloaden.

Download hier het KNMG weigeringsbriefje in verschillende talen.

Bron: www.knmg.nl

 

 

Informatie voor als je 16 jaar bent (geworden)
Word je binnenkort 16 jaar of ben je dit onlangs geworden?
Volgens de wet mag je dan zelf beslissen over het aangaan van een medische behandeling en beheer je zelf je medische gegevens.
Dit betekent ook dat je medische gegevens niet meer zonder jouw toestemming met anderen (waaronder je ouders) zullen worden gedeeld. Meer informatie over wat je moet doen staat in deze brief.

Informatiebrief patient 16 jaar

Algemene informatie:
Rijksoverheid: rechten en privacy/jongeren 12-16 jaar
jadokterneedokter.nl